تلفن :

07132226007
09177374237

 فکس :

07132229302

 ایمیل :

eramesabz.co@gmail.com


مدیریت باغات در فصل پاییز و زمستان

 مدیریت باغات در فصل پائیز و زمستان

بسیاری از باغداران با شروع فصل پائیز و زمستان فعالیت های خود را در عرصه باغ تعطیل کرده و آن را به فصل بهار موکول می کنند، که این اشتباه است.

فصل پائیز و زمستان بهترین زمان برای مبارزه با آفات و بیماریها و اصلاح خاک های شور و خاکهای رسی و سنگین می باشد.

 
الف: مبارزه با آفات و بیماریها با استفاده از یخ آب زمستانه

بسیاری از آفات و بیماریها، مرحله زمستان گذرانی را درون بقایای گیاهی و درون خاک سپری میکنند,مثل کرم گلوگاه انار، کرم سفید ریشه و کرم سیب و موش صحرایی.

 

 

 

با انجام یک یا دو بار آبیاری غرقابی در باغ به منظور یخ آب زمستانه میتوانید با تخم ولارو و شفیره آفاتی که زمستان را در درون بقایای گیاهی درون خاک پای درختان می گذرانند مبارزه کرد

این عملیات در دمای بیش از 7 درجه سانتیگراد نباید صورت بگیرد در دمای 10- درجه و بیشتر امکان خسارت به بقیه درختان و ریشه درختان وجود دارد.

همچنین یخ آب زمستانه باعث ایجاد خلل و فرج در خاکهای سنگین و رسی گردیده و باعث اسفنجی شدن خاک و اصلاح خاکهای سنگین می گردد.

در حقیقت با نفوذ آب به درون ساختمان خاک و یخ زدن آن منبسط گریده و ازدیاد حجم پیدا می نماید و باعث اختلال  در ساختمان خاک ( اسفنجی شدن ) می گردد.

ب: جمع آوری بقایای اندام گیاهی آفت زده

بدلیل اینکه بسیاری از آفات و بیماریهای گیاهی مرحله زمستانگذارنی را بصورت تخم – لارو – شفیره و اندامهای زمستانگذران ( قارچها ) درون میوه یا شاخه آلوده سپری می کنند. لذا فصل زمستان زمان خوبی برای جمع آوری بقایای الوده و انتقال آن به بیرون باغ می باشد. بهتر است این بقایا درون گودالهای انباشته و طبق دستور العمل فنی پوسانده شود بطوریکه بتوان در سالهای بعدی بعنوان کودآلی و کمپوست از آن استفاده گردد.

پ: تغذیه و اصلاح خاک

فصل زمستان بهترین زمان برای کود دهی و عملیات چالکود می باشد.

همچنین برای خاکهای شور و برای کاهش غلظت نمک اطراف ریشه,آبیاری راهکار خوبی می باشد ک که باید در دوره خواب درخت انجام گیرد و برای تعیین نوع کود و میزان آن لازم است نمونه های از خاک پای درختان ( با رعایت دستور العمل فنی نمونه برداری ) تهیه و به آزمایشگاه ارسال گردد و با تجویز نسخه کودی آزمایشگاه,نسبت به دادن کود در چال کودها اقدام شود.

ج : شخم سطحی با کولتیواتوردر پائیز در جذب بهتر آب به خاک و همچنین نابودی آفات و بیماریها تاثیر خوبی دارد.

 
2          8          685

کلیه حقوق و محتوای سایت متعلق به ارم سبز می باشد
طراحی و سئو : BestRah